Bộ Phát WiFi 4G tại Thái Lan (Nhận Tại Sân Bay Thái Lan)

Thiết bị WiFi không giới hạn dung lượng nhận tại sân bay BKK

Khuyến mãi: ₫ 109,000 (146,818)

 WiFi 4G Ở Singapore (Nhận Ở Việt Nam)

WiFi 4G Ở Singapore (Nhận Ở Việt Nam)

Khuyến mãi: ₫ 107,466 (116,810)

Thiết Bị 4G WiFi tại Hàn Quốc

Thiết Bị 4G WiFi tại Hàn Quốc (Nhận tại Sân Bay Hàn Quốc)

Khuyến mãi: ₫ 50,780 (162,495)

WiFi 4G Ở Malaysia (Nhận Ở Việt Nam)

WiFi 4G Ở Malaysia (Nhận Tại Nhà Ở Việt Nam)

Khuyến mãi: ₫ 140,173 (205,818)

SIM 4G Singapore (Nhận ở Singapore)

Bao gồm:
 • Sim Tourist
 • Dữ liệu nội địa miễn phí: Free
 • Cuộc gọi nội địa: 0 phút
 • Tin nhắn nội địa: 0 tin
 • Cuộc gọi quốc tế: 8 phút
 • Sim chỉ có giá trị trong 8 ngày

Khuyến mãi: ₫ 191,000 (204,000)

SIM 4G Thái Lan (Nhận Tại Sân Bay BKK)

Bao gồm:
 • Sim Tourist
 • Dữ liệu nội địa miễn phí: Free
 • Cuộc gọi nội địa: 0 phút
 • Tin nhắn nội địa: 0 tin
 • Cuộc gọi quốc tế: 8 phút
 • Sim chỉ có giá trị trong 8 ngày

Khuyến mãi: ₫ 142,366 (219,000)

SIM 4G Malaysia (Nhận Tại Sân Bay MY)

Bao gồm:
 • Sim Tourist
 • Dữ liệu nội địa miễn phí: 15G
 • Cuộc gọi nội địa: có
 • Tin nhắn nội địa: có
 • Cuộc gọi quốc tế: 0 phút
 • Sim chỉ có giá trị trong 7 ngày

Khuyến mãi: ₫ 129,771 (140,991)